I

1. Морь малд хужир мараа их идүүлж гэдсийг дүүргэх;


2. Хүн, амьтныг их идүүлж гэдсийг нь эвгүйрүүлэх.